ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО; ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

Търсим енергични и способни  хора за позицията

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО; ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:

изготвяне и контрол по спазването на технологичната документация за изпълнение на поръчки, съобразно стандартите за качество и спецификата на производствените мощности. Проследяване на статуса на всяка една поръчка от момента на залагане до момента на получаване от клиента.

Основни изисквания и задължения:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

·         организира и следи за спазването на технологията на производство и технологичните параметри на продукцията на приетите поръчки

·         изготвя технологична документация за изпълнение на поръчките

·         следи за изпълнението на отделните поръчки – по отношение на тяхното количество, качество и срока за изпълнение, като уведомява клиента, при поискване, за техния статус на всеки един етап

·         участва в разработването и внедряването на нови технологии, оборудване и инструменти, свързани с производството

·         разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производствените дейности

·         участва при анализиране на качеството на продукцията
ОТГОВАРЯ ЗА:

·         качеството на технологичната документация и произвежданата продукция

·         нанесени финансови вреди на фирмата от взети неправилни технологични решения

·         спазването на технологичната дисциплина, както и на правилата за безопасност и здраве при работа

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

·         висше техническо образование – полиграфия; инженер–химик (органична химия); машинен инженер; инженер електроника и автоматика

·         опит на същата или сходна позиция ще се счита за предимство

·         владеене на английски език

·         умение за работа в екип, коректност и желание за усъвършенстване

 

Ние предлагаме:

·         трудов договор, пълни осигуровки

·         редовно месечно заплащане

·         переспективи за развитие в голям и динамичен екип

 

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете CV.

Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.