Годишни финансови отчети

2016 година

Годишен финансов отчет 2016: GFO_2016.pdf

Консолидиран годишен финансов отчет 2016: KGFO_2016.pdf

2015 година

Годишен финансов отчет 2015: GFO_2015.pdf

Консолидиран годишен финансов отчет 2015: KGFO_2015.pdf

2014 година

Годишен финансов отчет 2014: GFO_2014.pdf

Консолидиран годишен финансов отчет 2014: KGFO_2014.pdf

2013 година

Годишен финансов отчет 2013: GFO_2013.pdf

Консолидиран годишен финансов отчет 2013: KGFO_2013.pdf