Най-използваната технология за печат на опаковки от картон е офсетовият печат, защото осигурява високо качество на продукцията и висока скорост на печатане.

Най-използваната технология за печат на опаковки от картон е офсетовият печат, защото осигурява високо качество на продукцията, висока скорост на печатане.