Форт ООД, гр. Пловдив е една от най-големите фирми в България, специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе. Дружеството притежава едни от най-модерните машини за офсетов и дълбок печат. За нуждите на компанията, във връзка с разширение на...
Continue Reading →