Пълно работно време
Пловдив
Posted 7 месеца ago
Форт ООД, гр. Пловдив е една от най-големите фирми в България, специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе. Дружеството притежава едни от най-модерните машини за офсетов и дълбок печат.

За нуждите на компанията, във връзка с разширение на производствената база и въвеждане в експлоатация на нови производствени мощности, търсим да назначим : ГЛАВЕН МЕХАНИК

Основни отговорности и задължения:
Организира и ръководи ремонта на технологичното оборудване във фирмата
Следи за правилната техническа експлоатация на машините и съоръженията.
Организира и ръководи демонтажа и монтажа на машините и съоръженията
Предлага и разработва нови технически решения с цел усъвършенстване на производството на фирмата.
Анализира авариите и причините за престои и предлага мерки за избягването им
Организира обучение на техническия персонал и контролира нивото на квалификация на техническия персонал.
Следи за спазването на предписанията на държавната техническа инспекция.
Създава ежедневна организация на работа на подчинените му и контролира нейното изпълнение.
Прилага изискванията на Системата за управление на качеството на своето работно място и във взаимодействията с други длъжностни лица и структурни звена

Квалификационни изисквания:
висше техническо образование, познаване и практически опит със SOLIDWORKS 3D CAD software е предимство.
Професионален опит: минимум 5 години практика по специалността
Компютърна грамотност

Ние предлагаме:
постоянен трудов договор
редовно и много добро заплащане
перспективи за професионално развитие

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете CV и актуална снимка.
Ще се свържем с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Job Features

Job Category

Специалист

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.