Пълно работно време
Пловдив
Posted 1 месец ago
Основни задължения и отговорности за длъжността ЕКОЛОГ:

 • Организира и извършва дейностите за осъществяване политиката на фирмата по опазване на околната среда и управлението на отпадъците.
 • Извършва екологичен мониторинг.
 • Познава и прилага действащото законодателство в областта на околната среда и управлението на отпадъците.
 • Осъществява контрол върху състоянието на околната среда, на територията на която е разположено предприятието и следи спазването на екологическите стандарти и норми.
 • Води отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и изготвя необходимата документация по опазване на околната среда и управлението на отпадъците.
 • Контролира спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.
 • Разработва проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението и.
 • Работи в тясно сътрудничество с РИОСВ.

Квалификационни изисквания:

 • Образование: висше – с предимство – инженер химик, инженер еколог или екология и опазване на околната среда
 • Умения за работа в екип
 • Отлична компютърна грамотност

 

Ние предлагаме:

 • постоянен трудов договор
 • отлично заплащане
 • перспективи за развитие в голям и динамичен екип

 

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете CV и актуална снимка.
Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Job Features

Job Category

Специалист

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.