Предпазен шлем (модел 1)

Предпазен шлем (модел 1)

Предпазен шлем от прозрачен PET 800 микрона – модел 1

Този шлем се използва за предпазване на лицето.